Suliko fest 2023

Západočeská asiciace romských podnikatelů se stala partnerem mezinárodního soutěžního festivalu umění SULIKO.


« naše HODNOTY

« naše PRIORITY

« naše CÍLE