Podpora romských podnikatelů

na území Karlovarského kraje a Ústeckého kraje

Romští podnikatelé a firmy zaměstnávající Romy nabízejí pracovní sílu a služby, které jsou kvalifikované a na trhu potřebné. Cílem Západočeské asociace romských podnikatelů je, aby tito podnikatelé a firmy měli stejné šance podílet se na veřejných zakázkách.

Řešení nezaměstnanosti

Snížení diskriminace na trhu práce se odvíjí od možnosti být zaměstnán v klasickém pracovním poměru, pobírat slušnou mzdu, která Romům umožní bydlení mimo ubytovny a drahé podnájmy a tím setrvávat na jednom místě a umožnit tak svým dětem pravidelnou školní docházku a dobré vzdělání. Tato stabilizace se projeví nejen v rodinách, ale v celé naší komunitě, když většina Romů nechce být závislá na sociálních dávkách, které jsou na hranici chudoby. Práce pro mladé a zdravé je hlavním cílem asociace.

Komunikace a spolupráce s Úřadem práce je základem našeho řešení zaměstnanosti a zamezení práce bez smlouvy, tzv. „na černo“. Tyto aktivity doplňujeme pomocí se založením podnikání jako OSVČ a nabídkou práce ve firmách, které jsou členy Západočeské asociace.

Bydlení

V oblasti bydlení poskytujeme rodinám i jednotlivcům poradenství v oblasti sociálních dávek, ale hlavně pomáháme s vyhledáváním zaměstnání a dohlížíme na pravidelnou školní docházku dětí a mládeže. V neposlední řadě rozvíjíme spolupráci s neziskovými organizacemi v této oblasti. 

Bezpečnost

Zvýšení bezpečnosti a pořádku v ulicích měst a obcí spolu s řešením problémů chápeme jako jeden celek. Vítáme zapojení asistentů prevence kriminality z řad Romů, kteří jsou v úzkém kontaktu s městskou policií, ale i státní, včetně protidrogové složky. 

Další aktivity

Nedílnou součástí zlepšení vztahů mezi Romy a majoritní společností jsou kulturní, sportovní a volnočasové aktivity, které podporujeme a sponzorujeme, to vše je v souladu s naším posláním a působením.


« naše HODNOTY

« naše PRIORITY

« naše CÍLE