O nás

Co je Západočeská asociace romských podnikatelů

Západočeská asociace romských podnikatelů, z.s. (ZARP) vznikla v roce 2023 na podporu romských podnikatelů z Karlovarského a Ústeckého kraje. Hlavním cílem asociace je zapojení a udržení romské menšiny na trhu práce a tím spojené zvýšení konkurenceschopnosti v podporovaných oblastech. V neposlední řadě se zaměřujeme na vytváření rovnocenných šancí v účasti ve veřejných zakázkách jako u většinové populace. Jsme si vědomi, že některá pravidla v účasti pro veřejné soutěže jsou pro romské podnikatele administrativně složitá, proto asociace aktivně spolupracuje se společnostmi, které pomáhají našim partnerům v rámci řešení zadávacích podmínek.

Zaměstnancům členů a partnerů naší Západočeské asociace garantujeme slušný a poctivý příjem, legální práci a hlavně výplatu, která jim zaručí lepší a důstojné bydlení, které je zásadní pro větší motivaci pracovat dlouhodobě u jednoho zaměstnavatele. Víme, jak důležité a přínosné je vzdělávání romských dětí, proto v rámci asociace patří vzdělávání dětí k našim nejdůležitějším úkolům. Vzdělání našich dětí chápeme jako investice do budoucna, která je nezbytná, ale zároveň nezapomínáme na rodiče a na současnou přítomnost!

 Vnímáme, problematiku zneužívání sociálních dávek, proto jsme vytvořili plán zaměstnanosti, který vytváří podmínky ucelených výhody pro pracující zaměstnance našich členů i našich partnerů.


« naše HODNOTY

« naše PRIORITY

« naše CÍLE