Prosazování zájmů

členů asociace u státních orgánů a institucí

Romští podnikatelé a firmy zaměstnávající Romy nabízejí pracovní sílu a služby, které jsou kvalifikované a na trhu potřebné. Cílem Západočeské asociace romských podnikatelů je, aby tito podnikatelé a firmy měli stejné šance podílet se na veřejných zakázkách.

Kdo jsou naši členové?

Členy Západočeské asociace jsou převážně firmy, které zaměstnávají Romy a pracovníky v evidenci Úřadu práce včetně dlouhodobě nezaměstnaných na základě požadovaných údajů o bezdlužnosti a v neposlední řadě na základě referencí po prověření a schválení valnou hromadou asociace. 

Naše působení v Romské komunitě

Západočeská asociace se podílí na změně pohledu majority na minoritu a hlavně pomáhá při překonávání překážek romské komunity v každodenním životě, snažíme se řešit nezaměstnanost v těsné spolupráci s Úřadem práce a nedílnou součástí podpory ať už hmotné nebo finanční je výměna zkušeností v oblasti zaměstnání, ale také v oblasti vzdělávání, bydlení a bezpečnosti. 

S čím pomáháme našim členům

Rozvoj a podnikání

Rozvíjíme spolupráci s profesními sdruženími a odborníky na rozvoj podnikání a řešení nezaměstnanosti, umožňujeme členům, kteří podporují poslání asociace se zapojit do projektů, získávat informace, sdílet zkušenosti a nabízíme možnosti rozvoje podnikatelských plánů.

 Spolupráce, podpora a výměna zkušeností 

Spoluprací našich členů posilujeme svoji konkurenceschopnost, společným postupem a sdílením zkušeností i zvýšení šancí na získání větších a dlouhodobějších zakázek.

Podpora a společný postup při získávání veřejných zakázek

Spolupráce a společný postup při získávání veřejných zakázek je klíčovým faktorem, který může zamezit zaměstnávání mimo pracovní poměr a tím přispět státnímu rozpočtu odvody sociálního a zdravotního pojištění.


« naše HODNOTY

« naše PRIORITY

« naše CÍLE