Podpora romských podnikatelů

v oblasti podnikatelské činnosti, rekvalifikace nezaměstnaných do fungování formou OSVČ

Romští podnikatelé a firmy zaměstnávající Romy nabízejí pracovní sílu a služby, které jsou kvalifikované a na trhu potřebné. Cílem Západočeské asociace romských podnikatelů je, aby tito podnikatelé a firmy měli stejné šance podílet se na veřejných zakázkách.

Co děláme pro komunitu

Vzdělání

„Základem pro příležitost plnit si své sny a životní cíle je vzdělávání dětí, mládeže, ale i dospělých, na vzdělání navazující zaměstnání, a za odpovídající výdělek, slušné bydlení a ne pouhé přežívání a pobírání sociálních dávek“

Hlavním cílem Západočeské asociace je motivace hlavně romských rodičů k tomu, aby svým dětem umožnili přístup ke vzdělání, které je základem pro budoucí zaměstnání s dobrým výdělkem a tím navazující možnost slušného bydlení a život bez problémů. V neposlední řadě podporujeme romské studenty středních a vysokých škol ohledně získání stipendia, aby nedocházelo k ukončení studia z finančních důvodů.


« naše HODNOTY

« naše PRIORITY

« naše CÍLE